Karta

Vandring

Björndalen - Möckelhult - Lermon, Tjustleden etapp 8

Västervik, Kalmar län och Öland

Kategori

  • Vandring

Tjustledens etapp åtta går mellan Björndalen och Lermon och är cirka 15 km lång med ganska kuperad terräng då den korsar sprickdalar.

Etappbeskrivning, från söder mot norr (Björndalen mot Lermon).

Etapp 8 blev färdig hösten 1985. Etappen korsar vår bygds nordväst/sydost liggande sprick­dalar och är därför ganska kuperad, främst i söder. Norrut följer leden lättgångna stigar och grusvägar men blir åter kuperad innan man på etapp 9 når den stora dalsänkan Uknadalen. Anslutningsleden till Överum är starkt kuperad de första två km men blir flackare närmare Överum. Genom sin starkt kuperade karaktär blir etappen spännande och bjuder på fina utsikter och intressanta passager.

Etappen börjar i Björndalen där man finner en intressant lövskogssluttning. I det gynnade sydläget trivs värmekrävande växter och där växer en ädellövskog med bland annat ask, lind och alm. I lundvegetationen kan man finna murgröna, lungört, myskmadra, tibast och många andra arter. På Björndalens nordöstra sluttning kan man se spår efter gruvdrift. Från leden, endast cirka 300 meter från skärmskyddet, är en kortare avstickare markerad till ett gruvschakt. Detta benämns ”Björndalens skärpning” och år 1917 bröts här 550 ton men av detta var endast 34 ton malm. Denna sulfidmalm innehöll 0,9 procent molybdenglans. Leden fortsätter på en gammal fin körväg upp bakom det branta berget på Stora Vrångens nordsida. Leden har på ett par ställen dragits ut på berget och man får fina utsikter. Lägg märke till de stora ek- och barrträden främst strax innan man vandrat cirka 2 kilometer. På en bergsplatå har en märklig ”kluven” tall sparats. Den börjar vid marken med en stam, övergår i två helt skilda men går på cirka 3 meter höjd åter samman i en enda stam! Anslutningsleden till Överum går genom biotopskyddad gammal skog innan den når bron över sundet mellan Vrångensjöarna, därefter genom skogsmark och väg fram till samhället.

Efter cirka 8 kilometer går leden genom ett be­tat lövskogsområde med stora träd av bland annat lind, ask, alm och oxel. Norr om sjön Ämten vandrar man i ett ängs- och åkerlandskap som nu hålls öppet genom betning. Vid Botorp finner man ett levande jordbrukslandskap. Huvudleden fortsätter mot nordost och passerar flera sjöar. Intill leden ses flera lövskogsområden. Leden passerar Botorp och fortsätter på småvägar till sjön Lermon, som är etappens slutmål. Skärmskyddet ligger på en udde vid sjön, där storlommen kan ropa i sommarnatten.

Text: Naturskyddsföreningen i Tjust

Fakta

Ledansvarig: Naturskyddsföreningen i Tjust, tjust.naturskyddsforeningen.se/

Utmärkning: Orange ringar runt trädstammar och på uppsatta pålar och pilar (enligt svensk standard)

Övernattning: Ja, i timrade skärmskydd

Sanitärt: TC, soptunna vid varje etappmål

I närheten