Så fungerar allemansrätten

Inte störa - inte förstöra! För att alla ska kunna njuta av naturen behöver vi ta hänsyn till natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra som är ute. Här har vi samlat viktig information om allemansrätten.

Vandra, cykla, rida

Vi har en härlig möjlighet att vara i naturen och göra många olika aktiviteter. Vi svenskar är väldigt intresserade av uteliv och natur. För att alla ska kunna njuta av naturen finns det några saker som är bra att tänka på:

• Tänk på att inte skada gröda, skogsplantering eller annan känslig mark.

• För att inte störa de som bor i området, tänk på att inte gå över eller vara på någons tomt. De boende har rätt att vara ostörda.

• Tänk på att inte hindra markägare i deras verksamhet.

• När man rider eller cyklar i terrängen är det risk för markskador. Tänk på att inte rida eller cykla över mjuka, ömtåliga marker, i markerade motionsspår, skidspår eller vandringsleder.

• Om du passerar inhägnad betesmark, tänk på att inte störa djuren eller skada stängsel. Stäng grinden efter dig så att boskapen inte kommer lös.

Camping

Tälta gärna något dygn i naturen! Tänk på att tälta där det är lämpligt, alltså inte där det bedrivs jordbruk och inte för nära bostadshus. Ju större risk för att störa någon, desto större anledning att be om lov. Att ta hänsyn är än viktigare vid fri camping med husvagn och husbil. Sån camping begränsas av terrängkörningslagen.

Ta med skräpet

Vi vill alla ha en ren natur, fri från skräp. Så ta med dig skräpet. Glas, burkar, platstpåsar och kapsyler kan skada både människor och djur. Ställ därför aldrig soppåsen bredvid ett fullt sopställ.

Elda

Lägerelden sätter krydda på vårt friluftsliv och du får göra upp eld i naturen. Men eldning skapar oro bland många markägare eftersom skog för stora värden brinner upp varje år på grund av slarv med lägereldar. För att minska risken för att elden ska spridas finns det några saker som är bra att tänka på:

• Inte elda om det råder minsta fara för brand – vid torrt väder råder ofta eldningsförbud.

• Välj en plats där det inte är risk att elden sprider sig.

• Tänk på att inte elda direkt på, eller alldeles intill berghällar. De spricker sönder och får sår som aldrig läker.

• När du har eldat – släck elden ordentligt.

• Lämna inga spår efter elden i form av eldstad eller liknande.

Jakt och fiske

Jakt och fiske ingår inte i allemansrätten. Men du får fiska fritt med spö och vissa andra handredskap längs kusterna och i våra fem största sjöar: Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön. För fiske i andra vatten krävs fiskekort eller annat tillstånd.

Bad och båt

Allemansrätten gäller både på land och på vatten. Du får bada vid stränder, åka båt nästan överallt, förtöja och övernatta något dygn i båten. Samma hänsyn mot omgivningen som på land gäller. Alltså inte störa – inte förstöra.

Skyddad natur

I nationalparker, naturreservat, natura 2000-område eller andra skyddade områden, t.ex. på Gränsö eller Segersgärde, gäller speciella regler. Ibland är allemansrätten begränsad, ibland utökad. Information finns vid entréer till parker etc.

Text från Naturvårdsverket.