Karta

Vandring

Getgölen – Hjorted – Svarteström, Tjustleden etapp 2

Västervik, Kalmar län och Öland

Kategori

  • Vandring

Den andra etappen av Tjustleden går från Getgölen i söder till Svarteström i norr. Här passerar du bl.a. Hjorted och möjlighet att ansluta till Ankarsrumsslingan.

Etappbeskrivning, från söder mot norr (Getgölen till Svarteström)

Etapp 2 är cirka 18 kilometer lång. Efter starten från Lilla Getgöl går man över några mindre betesmarker och efter knappt en kilometer skymtar man Abborregöl där bland annat ”insektsätaren” sileshår växer. På uvbergets västsida följer leden en gammal körväg och vid Mjöshult når man betade öppna marker (vill du undvika betesdjur kan du följa vägen till Mjöshult och följa den lilla vägen norrut åter till leden). Vid Uddekvarn finns flera gamla fördämningar i vattendraget och resterna efter en kvarn. På våren blommar vårlök, kabbeleka och gullviva och lite senare mandelblom.

Leden fortsätter nordväst om Hjorted. Vid Ankarsrumsvägen är det några hundra meter till Hjorted med bland annat livsmedel och mopedmuseum. Vid Långsjöns sydspets når man åter ljusa, öppna betesmarker. Namnet ”Ång­båts­viken” antyder den viktiga förbindelseled Långsjön förr var mellan bl.a. orterna Ankarsrum och Hjorted. På en bro passerar man ett ”konstgjort” vattendrag. En bergtunnel sprängdes år 1934 från sjön Hjorten och detta vatten rinner nu till Långsjön istället för att via Falsterbo nå Botorpsströmmen. Vattnet kan nu utnyttjas också i de båda kraftverken i Ankarsrum och Svarteström.

På gamla skogsvägar, förr viktiga körvägar mellan torpen, fortsätter leden genom vacker storskog norrut. Stanna gärna till vid Mörtvik, gå förbi torpet ut mot Långsjön (ej markerat) och titta på de välbyggda stenpirarna ut till öarna. På den större ön var förr åkermark som nu betas.

Vid Isgölen passerar man över Isholmen via två broar. Det gamla torpet revs 1943. Norr om vattendraget ansluter Ankarsrumsslingan. Norr om Lilla Flugen går sedan leden längs vattnet till Svarteström. Kraftverket, som byggdes i slutet av 1800-talet för att förse Ankarsrums bruk med elkraft har en kapacitet på cirka 800 kW. Fallhöjden är 18 m med en 238 m lång ”tub” renoverad 2012. Efter ytterligare en knapp km når man etappmålet, ett skärmskydd för övernattning som ligger vid Stora Flugens norra strand.

Fakta

Ledansvarig: Naturkyddsföreningen i Tjust, tjust.naturskyddsforeningen.se/

Utmärkning: Orange ringar runt trädstammar och på uppsatta pålar och pilar (enligt svensk standard)

Övernattning: Timrat skärmskydd finns vid start och slut

Sanitärt: TC finns vid start och slut

I närheten