Arkitektritade vindskydd till Västervik

Under tre tillfällen 2023 och 2024 kommer tio helt nya arkitektritade vindskydd att skapas när arkitektfestivalen ArkNat kommer till Västerviks kommun.

ArkNat är en arkitekturfestival där man under två veckor bjuder in arkitektstudenter för att skapa spektakulära vindskydd. Tidigare har konceptet genomförts vid Höga Kusten och senast i Skåne. 2023 kommer alltså festivalen till Västerviks kommun.

Festivalen drivs och projektleds av ArkNat och samordnas lokalt av Västervik Framåt tillsammans med Västerviks kommun. Festivalen finansieras av Tjustbygdens Sparbank.

– Jag ser så väldigt mycket fram emot kommande år och att få välkomna 15 nya studenter. Tillsammans kommer vi skapa fantastiska, unika skapelser i naturen runt Västervik, säger projektledare för ArkNat, Martin Björklund.

– Under flera års tid har Västervik Framåt jobbat med outdoorsturism och naturupplevelser för att stärka Västerviks attraktionskraft. Med det här projektet får vi nya reseanledningar året runt, säger Jakob Franzén, destinationsutvecklare på Västervik Framåt.

Exakt var vindskydden kommer att placeras är inte klart utan något som nu kommer att arbetas fram från Västerviks kommun tillsammans med markägare, föreningsliv och andra intressenter under året. Första festivalen äger rum i juni 2023 och sedan i juni och augusti 2024.

Läs mer om ArkNat på arknat.com

Inspiration