Karta

Vandring

Hummelstadleden

Västervik, Kalmar län och Öland

Kategori

  • Vandring

Hummelstadleden går från den gamla skolan i Hummelstad och är cirka 6,3 km lång. Leden går genom landskapet och upp på flera utsiktsberg.

För Hummelstadleden börjar du vandringen på den äldsta landsvägen, som är från 1600-talet. Skylten står vid det gamla vägskälet till Hummelstad by, som då hade fem gårdar. Vägen går nedför backen över en smal, grävd kanal, som kom till på sent 1800-tal. Kanalen skulle sänka Igelmossen för att få mer brukbar jord. Vattnet rinner till Grodkärr och vidare ut i Långsjön. Leden går sedan genom Hästhagen med stora betesytor. Så småningom kommer du ut på vägen, som byggdes i början av 1800-talet, men fortsätter till vänster på den äldsta vägen och passerar ”Smedens kofve” och en av många vägar till Björkmossen. Stenbron här byggdes troligen under 1800-talet, då kanalen fördjupades. Mossen, som delas av kanalen heter Malins eller Molins mosse. Nu närmar du dig den väg, som byggdes på 1930-talet som så kallat. AK-arbete. Följ den gamla vägen fram till milstenen, som kom till år 1734, då man ålades att göra en mätning av häradets vägar. Du går vidare på den så kallade Vagnvägen och passerar snart gränsen mellan Hummelstads och Kälkestads ägor. Du passerar platsen för ett ambulerande sågverk från 1930-talet. Du ser också skylten efter gården Slättfall, som revs i mitten av 1930-talet. På andra sidan hagen ser du resterna efter en tjärdal.

Du går vidare och kommer till platsen för Orremåla, båtsmanstorp nummer 63 Kälkestad. Torpet som tillhörde Tjusts båtsmanskompani och du ser det, då du kommer fram till den nybrutna skogsvägen som du följer. Stugan flyttades redan på 1840-talet.

Till vänster om leden ser du den mosse och källa, som förr försörjde ladugårdarna i Kälkestad.

Vattnet fortsätter ned mot Kogaren, och på vägen ned utnyttjas vattnet även av Dröppstad. Färden går nu upp på Uhresberget, där du har en vidunderlig utsikt över sjön Kogaren, Hall­ingebergs kyrka och flera byar. Här finns möjligheter att äta medhavd matsäck och du kan också besöka ”tomtestenen”.

På färden ned från Uhresberget går du förbi platsen där en spiksmedja fanns vid förra sekelskiftet, över spången vid Smedkällan, där man förr hämtade kaffevatten till högtidliga tillfällen. Du följer gamla Kälkestadvägen och når så småningom Stenarebacken och passerar gränsen mot Humm­elstads ägor och upp mot Nyckelberget. Berget sägs ha fått sitt namn av en riddare, som där tappat sin nyckelknippa. Även här är utsikten fantastisk med Långsjön i söder och Ankarsrums stora skogar. Rakt nedanför ligger Hummelstad.

I slutet av leden går man förbi stora, mäktiga gravrösen från bronsåldern (1800–500 f. Kr).

Traditionen om dem kan man läsa i broschyren, som finns vid ledens början.

Fakta

Ledansvarig: Hummelstad Byalag

Etappindelning: Nej

Utmärkning: Käppar med gul markering i toppen

Övernattning: Ja, via kontaktpersoner på kommunens hemsida

Sanitärt: Nej

Parkering

Parkering och tavla vid ledens början med informationsblad till markeringar utmed leden.

I närheten