Karta

Vandring

Blankaholmsslingan, A

Västervik, Kalmar län och Öland

Kategori

  • Vandring

Blankaholmsslingorna är två olika slingor bredvid varandra som kan avnjutas antingen enskilt eller i ett svep. Starta och gå i mål vid kaféet ovanför långa bryggan.

I början går du uppför genom våtmarker och kärr där du kan se grodor, ödlor samt ett gräsandsbo i en trädtopp. Sedan vandrar du i en ekskog med åldriga träd och kommer fram till ängsmark med en rik flora en slånbärsskog med rikt fågelliv. Här finns en 500-årig lind, som nu är boplats för myror, starar med flera. Du kan se rådjur, hare, ekorre, mink, grävling och ganska säkert fasan. Nu böjer slingan av från barkmullsstigen mot Blankaviken (Östersjön) med häckande sjöfåglar och från utsiktspunkten kan man också se läm­ningarna av både sågverket och glasbruket, som en gång låg här. Du går förbi badstranden och stigen fortsätter förbi det gamla badhuset som numera är båtklubb, där kan du sitta ned och beundra vattenglittret. Härifrån kan du ta bygatan och gå till parkeringen.

Fakta

Ledansvarig: Blankaholms Samhällsförening

Etappindelning: Blankaholmsslingan A

Utmärkning: Orange markering

Övernattning: Campingplats samt havsstugor och gästgiveri i närheten

Sanitärt: Sopstation passeras t/r samt WC vid startpunkten

I närheten