Karta

Vandring

Valstad kvarn - Hjorten - Törnsfall, Tjustleden etapp 4

Västervik, Kalmar län och Öland

Kategori

  • Vandring

Etapp 4 är cirka 14 kilometer via Törnsfall till skärmskyddet vid Mjösjön.Strax före Törnsfall avtar en anslutning till Västervik vid Marsbäcken, cirka 8 kilometer. Går man in den norra anslutningen mot Västervik (utbyggd till Marsbäcken) får man totalt cirka 20 kilometer vandring.

Etappbeskrivning, från söder till norr (Valstad kvarn mot Törsnfall)

Etappen börjar vid Valstad kvarns skärmskydd. Efter ca 2 kilometer når man Mjösjön, där man kan rasta och bada. Leden passerar före detta Bresjön - en sänkt sjö för att skapa odlingsmark. Floran vittnar om den forna sjön med bland annat pors och skvattram. En torpgrund, Ulriksberg, passeras innan leden når nästa trevliga rastplats vid sjön Stora Svinnaren.

Leden passerar vägen mellan Svinnersbo och Mommehål och sedan resterna efter torpet med det trevliga namnet Soluppgång. När man just når sjön Hjorten kan man också rasta. Vattnet är mycket rent och sjön är sedan 1923 dricks­vattentäkt för Västervik. Tjustleden följer sedan sjöns västra strand på lättgångna gamla vägar. I sjön kan ses fiskgjuse och storlom. Leden viker av mot Törnsfall och snart finner man anslutningen till Marsbäcken och Västervik (se text nedan). Huvudleden fortsätter mot Törnsfalls kyrka och etappen slutar vid ett skärmskydd i högstammig tallskog vid Mösjöns sydspets.

Törnsfalls kyrka är en sevärdhet. Vid sidan av Sankta Gertruds kyrka i Västervik den enda bevarade medeltidskyrkan i Tjust. Namnet ”Thörnesfalla”, som det tidigare löd, hänförs till ”thörne” vilket menas törnbuske, kombinerat med ”fall” vars betydelse torde vara röjd sluttning, svedjemark eller dylikt. En gammal sägen berättar annars om en kristen apostel vid namn Törne, som här blev ihjälslagen och senare i egenskap av martyr förskaffade socknen sitt namn … Förekomsten av bronsålderskummel visar att det mycket tidigt fanns folk på platsen. Kyrkan är den enda i bygden kvarvarande byggnaden från 1100-talet. Detta gäller åtminstone tornet som tycks vara byggt som försvarstorn. Långhuset härrör från 1300-talet men man lär ha funnit spår av en ännu äldre träkyrka. Folket i ”Thörnesfalla” anammade tidigt den nya läran och undanträngde asakulturen. Flera kyrko­restaureringar har utförts men de vackert frilagda granitblocken har bibehållits.

Text: Naturskyddsföreningen i Tjust

Fakta

Ledansvarig: Naturskyddsföreningen i Tjust, tjust.naturskyddsforeningen.se/

Utmärkning: Orange ringar runt trädstammar och på uppsatta pålar och pilar (enligt svensk standard)

Övernattning: Timrat skärmskydd finns vid start och slut

Sanitärt: TC finns vid start och slut

I närheten