Karta

Vandring

Fruberget, Segersgärde

Västervik, Kalmar län och Öland

Kategori

  • Vandring

Vandringsleden vid Segersgärde mot Fruberget utgår från huvudparkeringen i Segersgärde (den som är skyltad från Norrlandsleden) och går först genom hagmarker västerut där blomningen är rik under våren med bland annat olika orkidéarter.

Leden fortsätter längs med sluttningen på Fruberget som är rik på stora ädellövträd där man kan se spår av ängsbruk i form av gamla hamlade träd. Leden går sedan norrut genom barrblandskogen och så tar du dig uppför kvartsitberget, och till dess topp 67 m.ö.h. Här kan du se delar av stenmurar som är rester av den fornborg som en gång legat här. Här finns en vidunderlig utsikt och vid god sikt kan du se både Lofta och Gamleby kyrkor och vidare ut mot skärgårdens många öar. Här finns flera märkligt vridna hundraåriga tallar.

På toppen av Fruberget kan du sedan ta dig ner till den norra parkeringen Segersgärde naturreservat eller välja att gå nerför berget söderut genom den gallrade skogsmarken in i hagmarkerna för att åter anlända till huvudparkeringen. Här ser du ut över Gamlebyviken, de fågelrika småholmarna och längre ut Jungfruholmen, som är fågelskyddsområde för att freda fågellivet där. Söder om huvudparkeringen finns också ett antal rastbord att avnjuta en fikastund vid.

Fakta

Ledansvarig: Länsstyrelsen i Kalmar Län

Etappindelning: Led över Fruberget i Segersgärde naturreservat

Utmärkning: Orange markering

Övernattning: Nej

Sanitärt: WC

I närheten