Karta

Vandring

Rågöleden

Västervik, Kalmar län och Öland

Kategori

  • Vandring

Rågö är en riktig skärgårdsidyll! Här kan du vandra genom djupa tallskogar mot sammetslena hällar invid havet. Den välbevarade lilla byn på Rågö lockar besökaren med vandrarhem, servering och utställningar. I reservatet ingår också öarna Horsö och Kalvö och ett myller av fågelrika kobbar och skär.

Rågö bys historia börjar sannolikt i samband med befolkningsökningarna i slutet av 1400-talet och början av 1500-talet. Fastlandets brist på brukbar jord förde då människor till skärgården för att bryta ny mark. Som mest fanns tre gårdar i Rågö by. Öborna levde som de flesta skärgårdsbor av kreatursskötsel och fiske. Kalvö och Horsö var Rågöbornas huvudsakliga betes- och slåttermarker under flera hundra år.

Sedan 50 år tillbaka finns inga bofasta på Rågö. Men bebyggelsen är ännu så gott som intakt i den lilla byn och under sommarhalvåret är servering och vandrarhem öppna.

På Rågö finns en utställning som berättar mer om livet i Tjust skärgård förr i tiden och om båtbyggare och fiskare som levt och verkat på Rågö. I byn finns också en båtverkstad där Tjust Allmogebåtar renoverar och visar gamla båttyper från Tjust. Rågödagen, en årlig festdag med olika aktiviteter, anordnas i juli.

Nere vid hamnen ligger en notgård, vars sträckning mot mangårdsbyggnaden avgränsas med en stensatt terrass. Här ligger också två timrade båthus från 1700-talet. Vattendjupet har idag minskat genom igenslamning och därför ligger husen nästan uppe på land.

Hela naturreservatet ägs av Staten genom Naturvårdsverket. Markerna består av ett gammalt odlingslandskap med ängar, hagar och skogsmark.

Fakta

Huvudman: Länsstyrelsen i Kalmar Län

Kontaktperson: Anita Hultberg, 070-5843002, info@rago.nu

Etappindelning: Nej

Utmärkning: Orange markering

Övernattning: Ja

Sanitärt: TC och WC

Övrigt: Naturreservat. Särskilda föreskrifter gäller. Se infotavla.

I närheten