Karta

Vandring

Natur- & Kulturstig vid Hermanstorp

Kalmar län, Västervik

Kategori

  • Vandring

Här ligger fornlämningarna som ett pärlband längs den forna havsviken. Hermanstorp-Källsåker är ett område där du kan se många lämningar från framför allt bronsåldern och äldre järnåldern. Det är också ett fint naturområde med eklandskap, våtmark och rikt fågelliv.

I närheten