Karta

Vandring

Loftaleden

Västervik, Kalmar län

Kategori

  • Vandring

Loftaleden börjar och slutar vid Lofta Kyrka och är 20 km lång.

Här passeras omväxlande landskap i delvis kuperad terräng med bergbranter genom ett levande jord- och skogsbrukslandskap. Leden börjar vid Lofta kyrka som är från 1837 och är en av Sveriges största landsortskyrkor. Leden fortsätter sedan förbi en av alla de hällristningar som du kommer passera utmed leden. En av dessa hällristningar är Utrikesstenen som har en unik ristning med en man som plöjer med en häst, solsymboler skepp och skålgropar. Flera sevärdheter som passeras under leden är bland annat ett stort bronsåldersröse samt ett stentorg och klapperstensfält från Ancylustiden (700 f. Kr.). På bronsåldern för 2500–4000 år sedan stod Östersjön cirka 10 meter över dagens nivå.

Fornlämningarna i Hammar Gamleby visar hur havet dragit sig tillbaka. Ett av de tydligaste tecknen på forna höga vattenstånd är stenfälten vid infarten till Västervik. De stora flyttblocken vid Gamleby Folkhögskola minner om ännu äldre tider. Ancylussjön, ett tidigare sötvattenstadium av Östersjön som fanns 8700–8000 f.Kr. anses ha skapat klapperstenfälten på loftaleden. Leden har även flera rastplatser.

Fakta

Ledansvarig: Lofta Hembygdsförening

Etappindelning: Nej

Utmärkning: Hängande plåtband och fast pilar i ockragul färg

Övernattning: Nej

Sanitärt: WC i kyrkan och TC i Råberga

I närheten