Karta

Vandring

Gladhammarslederna, blå led

Västervik, Kalmar län och Öland

Kategori

  • Vandring

Från Lunds by utgår de tre Gladhammarslederna, som sammanlagt är cirka 28 km. Den röda leden är en historisk led till Gladhammars ödegruvor, den blå och den gröna leden är naturvandringar med historiska inslag.

Den blå leden börjar på den gamla vägen genom Lunds by, över ån, vidare över E22 ned mot och förbi gårdarna Lilla och Stora Tolen och Eriksberg. Från Eriksberg mot Marstrand smalnar vägen av till en stig, sedan går den via Perstorpet ut på Västrumsvägen. Vid Ganthem har man en vacker utsikt över Kyrksjön. Man passerar förbi före detta hemmanet Släthed och torpet Fridhem på väg upp mot Gladhammars by. Byn omnämns första gången i början av 1300-talet som Klathambrum och har givit namn åt Gladhammars socken. Vandringen fortsätter längs bygatan, där Skattegården och Frälsegården fortfarande finns kvar, över E22 tillbaka till Lunds by.

Fakta

Ledansvarig: Gladhammars Hembygdsförening

Etappindelning: Gladhammarslederna, blå leden

Utmärkning: Blå markering

Övernattning: Nej

Sanitärt: Nej

I närheten