Karta

Paddling

Horns Udde - Händelöp - Nävelsö, kajaled

Västervik, Kalmar län och Öland

Kategori

  • Paddling

Till Horns udde tar du dig lätt med bil från Västervik. Här finns ett tjugotal parkeringsplatser utan tidsbegränsning och både båtslip och liten strand för sjösättning av kajaker. På platsen finns ingen toalett eller möjlighet till vattenpåfyllning.

Paddlingen börjar i kanten av Idöfjärden och här kan bli guppigt om vinden ligger på från ost.

När du passerat under bron kommer du in mot fiskarsamhället Händelöp som är den enda bebodda ön i Tjust skärgård som inte slutar på -ö eller -holme. Du följer norra sidan av Händelöp och kommer ut vid öns västra spets som heter Ö-udden.

Leden fortsätter söderut och snart kommer du in i ett mycket vackert skärgårdsområde vid Uven, Brännholmen och Kuggen, och detta är ett område som är som gjort för att utforskas med kajak. Smala passager mellan höga öar, och en hel del mindre skär.

Väljer du en kortare led kan du leta dig ner mellan Stora och Lilla Kuggen och dess smala passage och sedan fortsätta österut mot Estholmen och Flatholmen.

Vill du ta en längre tur håller du åt väster och passerar mellan Ängholmen och Nävelsö. Paddla utmed norrsidan av Nävelsö på Ålderbäckefjärden. Nävelsö är i likhet med Händelöp Nävelsö omnämnt i jordboken år 1544 som en Kronogård i skären, men själva byn ligger på öns södra sida.

Vid västra spetsen av Nävelsö, som också kallas Ö-udden, fortsätter du söderut och tar sikte på Måsö. Det går utmärkt att paddla mellan Måsö och Stora Smörholmen. Följ Måsös södra sida, runda Äppleholmen och ta sedan sikte på Stora Vistingsö i SO. Du är nu mellan Vistingsdjupet och Lökholmsdjupet och här kan det bli en guppig färd om vinden tar fart.

Det går att komma igenom sundet mellan Stora och Lilla Vistingsö med kajak och efter passagen följer du västra sidan på Marsö i nordlig riktning.

Paddla på norra sidan av Marsö och fortsätt i ostlig riktning mellan Krokholmen och Lökholmen. Vid lökholmens ostligaste udde tar du sikte mot Estholmen i norr. Välj sida av Estholmen beroende på vinden, men fortsätt sedan mot Flatholmen. Mellan Flatholmen och Degskären finns en fin innerflad som är som gjord för en rast.

Från Flatholmen tar du sedan sikte åt NO och närmar dig Händelöps fiskehamn. Innanför den långa vågbrytaren som sticker ut från Händelöps huvud ligger de fiskebåtar som huvudsakligen används idag. Fortsätt sedan med att runda Händelöp och håll på utsidan av Huvudholmen. Sundet som ser öppet ut på kartan är ofta igenlagt med sten. Fortsätt utmed norra sidan på Händelöp tills du når fastlandsfästet av vägbron som leder ut till Händelöp. Härifrån tar du sedan sikte norrut, och håller ut för öarna med fågelskydd om dessa är aktiva, och snart är du tillbaka på Horns udde igen!

Föreskrifter

Kajakleden börjar söderut mot bron över till Händelöp. Öarna rakt söder om sjösättningsplatsen är fågelskyddade mellan 1/4 – 10/7 så håll avstånd till dessa under denna period!

I närheten