Karta

Klättring

Mozartväggen, Sjöända klätterområde

Västervik, Kalmar län

Kategori

  • Klättring

Mozartväggen är en av fem väggar vid Sjöända som är en av Sveriges finaste sportklätterklippa med högklassiga leder för alla klättrare. Berget består av fast rödaktig granit. Klättringen är varierande av typen lodrätt, sva, överhängande och är som högst 25 m.

loading="lazy"

I närheten