Karta

Dykning

Viljandi, vrakdyk

Västervik, Kalmar län och Öland

Kategori

  • Dykning

Den en gång så imponerande skonaren Viljandi liggar idag nedskunken i en lerbotten på cirka 12 meters djup. Det mesta av skrovet är borta, antagligen slogs hon sönder mot klipporna när hon gick på och att hon lämnades kvar i våldet av väder och vind har säkert heller inte hjälpt. Det som finns kvar kan liknas vid en ishockeyrink med spetsiga ändar där den södra halvan är något högre än den norra.

I mitten hittar man en grov balk som utgör centrumlinjen av skrovet och kan möjligtvis ha varit mittstaget fördäcket alternativt kölen. Det är svårt att avgöra om skutan är nedsjunken eller om delen undervattenlinjen helt enkelt är borta. Det finns mycket marint liv på och omkring vraket. Man stöter ofta på plattfisk och kantnål och i den östra kanten brukar en sjurygg hålla till. Små svärmar av småfisk jagas runt av abborrar och andra mindre rovfiskar och i alger och annan påväxt gömmer sig räkor. Det sprudlar av liv omkring vraket som kanske i sin nuvarande skepnad inte är så dramatiskt men berättar en enastående intressant historia.

Fakta

Position: 57°48'0.8"N 16°47'17.8"E

Vrakdjup: 7 - 11 m

Byggdes: 1917

Förliste: 1936

I närheten